Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 17.06.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ"

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ".

Місцезнаходження Товариства: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500.

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (надалі – «Товариство», ідентифікаційний код 00195452) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ".

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:  21 липня  2015 року.

            Час початку  позачергових Загальних зборів акціонерів: 13:00 (тринадцята) год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення цих Загальних зборів акціонерів (21 липня 2015 року) за адресою: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: з 09:00 (дев’ятої) год. 21 липня 2015 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: 12:00 (дванадцята) год. 21 липня  2015 року.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів,  визначена станом  на 24 годину 15 липня 2015 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

(перелік питань, винесених на голосування на позачергові Загальні збори акціонерів)

 

1. Припинення повноважень та обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та способу їх фіксування.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх викладення у новій редакції: Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління; Положення про Ревізійну комісію; Положення про інформаційну політику; Кодексу корпоративного управління.

6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Зазначення (визначення) переліку осіб, які є учасниками такого приватного розміщення акцій. Затвердження проспекту емісії акцій. Погодження ринкової вартості акцій Товариства та ціни розміщення однієї акції.

8. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення акцій андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9.  Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; проводити необхідні дії щодо організації та здійснення приватного розміщення акцій Товариства.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, що стосуються позачергових Загальних зборів акціонерів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного у наступному порядку: за місцезнаходженням Товариства (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500) у доступному місці – кімната № 31 будівлі заводоуправління; дні та час ознайомлення -  робочі дні у робочий час з 09:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 13:00 год.; а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – також за місцем їх проведення (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства) з 09:00 год. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа - начальник юридичного відділу Низамієва Е.І.

 Довідки за телефоном: (0627) 44-98-09 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова, буд. №42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, кімната № 31). 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО  ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління ПАТ «АЗОКМ»                                                 І.В.Шутов

 


Возврат к списку